توماج صالحی، رپری که به تبلیغ علیه نظام متهم شده بود، از زندان اصفهان آزاد شده. او ۱۰ روز پیش بازداشت شده بود.

اشتراک این خبر در :