پس از تصویب بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی طبق اصل ۸۵ نخستین جلسه کمیسیون مشترک مجلس امروز برگزار می شود

با کامل شدن اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» نخستین جلسه این کمیسیون، یکشنبه (۱۸مهر) برگزار می شود. اصل ۸۵ این اختیار را به کمیسیون مشترک میدهد که بعد از جمع بندی طرح، آن را مستقیما به شورای نگهبان بفرستد.

اشتراک این خبر در :