رئیس مرکز پخش خون اداره کل انتقال خون استان اصفهان به مناسبت اربعین حسینی مرکز جامع اهداکنندگان خواجو فردا دوشنبه پنجم مهرماه در شیفت صبح از ساعت هشت تا ۱۴ آماده نذر خون اهداکنندگان است.
مرکز ثابت اهدای خون خمینی شهر در روز اربعین از ساعت هشت تا ۱۳ میزبان نذر خون مردم ایثارگر خمینی شهر خواهد بود.

اشتراک این خبر در :