رئیس گروه مطالعات آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای اصفهان: سد زاینده رود تا پایان آب سالی تنها ۱۸ درصد آورد آب داشته که این میزان درحال حاضر به ۱۷ درصد رسیده و روز به روز این عدد رو به کاهش است.ورودی سد زاینده رود به عنوان شاخص خاص در سال آبی گذشته، ۷۴۵ میلیون مترمکعب بوده است، میزان خروجی سد منهای تبخیر ۶۸۵ میلیون مترمکعب بود که این عدد نسبت به سال گذشته نزدیک ۶۰ درصد و نسبت به متوسط بلندمدت ۵۰ درصد کمتر است

اشتراک این خبر در :