مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان: با یک زلزله خاموش ناشی از فرونشست زمین در اصفهان مواجهیم که ناشی از برداشت های بی رویه از سفره های آبهای زیرزمینی است که اصفهان طی ۳ دوره خشکسالی در سالیان اخیر آن را تجربه کرده است و در نتیجه برداشتهای بی رویه از سفره های آبهای زیرزمینی چاله ها و فروچاله هایی در سطح استان ایجاد شده است. احیای رودخانه زاینده رود، احیای تالاب ها، اجرای طرحهای تعادل بخشی و اصلاح الگوی کشت و تقویت سفره ها از راهکارهای مقابله با پدیده خطرناک فرونشست در اصفهان است.

اشتراک این خبر در :