‌به گزارش خبرنگار ایمنا، در حال حاضر گردشگری در تمام دنیا در حال گسترش است و این بخش از مهم‌ترین منابع درآمدزایی و تبادل فرهنگ کلانشهرها در کشورهای رو به توسعه است، در این راستا ترمیم فضاهای تاریخی، گسترش فضاهای فرهنگی و تفریحی با جذابیت برای افزایش گردشگران از مهم‌ترین اهداف بسیاری کشورها است.

بدون تردید توسعه بخش گردشگری و پیشرفت در حوزه‌های فرهنگی در هر کلانشهری از وظایف مورد اولویت مدیران شهری است و مدیران بسیاری از کلانشهرها هر ساله بودجه‌ای برای توسعه گردشگری اختصاص می‌دهند تا جایگاه آن را برای توسعه شهرهای بزرگ حفظ کنند و کلانشهر اصفهان با جذابیت بسیار بالا برای جذب گردشگران از این قاعده مستثنی نیست.

برای رسیدن به توسعه پایدار گردشگری در هر مکانی باید در مرحله اول آگاهی از قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و نیز نقاط ضعف و قوت آن منطقه و در گام بعدی نیز شناخت زیرساخت‌ها و امکانات مرتبط با فعالیت‌های گردشگری وجود داشته باشد، همچنین در کلانشهری مانند اصفهان که دارای ابنیه تاریخی و ریشه‌های قوی فرهنگی، هنری و صنایع دستی است، توجه ویژه به این بخش از اهیمت فراوانی برخوردار است، در واقع بین مدیریت شهری و دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری ارتباطی مستقیم و مؤثر وجود دارد و تاکید بیشتر بر روی این موضوع باعث جذب گردشگران فراوان و توسعه اقتصادی کلانشهر اصفهان می‌شود و به طور کلی نقش بسزایی در توسعه شهر دارد.

اصفهان در حوزه گردشگری نیازمند یک کلان روایت است

رضا روحانی، مدیر اجرایی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص مطالعات انجام شده در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اصفهان برای توسعه گردشگری کلانشهر اصفهان به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: لایحه بودجه ۱۴۰۱ در زمینه‌های عمران، حمل‌ونقل، گردشگری، منابع و مصارف مورد بررسی شده و در مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان نیز لایحه بودجه در حوزه گردشگری و ردیف‌های مرتبط با این حوزه مورد توجه قرار گرفته و مدیریت شهری امسال برای لایحه بودجه ۱۴۰۱ مبلغی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد داده است.

وی با اشاره به اهمیت گردشگری و پرداختن به آن، ادامه می‌دهد: با توجه به موضوع گردشگری، جایگاه آن برای توسعه، رشد و پیشرفت جامعه در کشور و اصفهان به ویژه در حوزه‌های فرهنگی و تاریخی حائز اهمیت است، همچنین در خصوص دسترسی اصفهان در مرکز کشور از نظر اقلیمی جای بحث و اما و اگر نیست، اما باید به این موارد بدیهی توجه شود تا توسعه اصفهان در محور گردشگری اتفاق بیفتد و به همین دلیل توجه به حوزه گردشگری اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

مدیر اجرایی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید می‌کند: برای بررسی این لایحه از تمام ظرفیت دانشی و تجربی اصفهان از جمله اساتید دانشگاه، فعالان و کنشگران حوزه گردشگری و میراث فرهنگی، اتاق بازرگانی، جهاد دانشگاهی، هتل‌داران و تمام افراد با تجربه در حوزه گردشگری بهره گرفته شده است و نتیجه این مشورت‌ها در قالب تحلیل محتوای بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اصفهان به عنوان گزارشی ارائه شده است.

وی با بیان اینکه محور این گزارش تحلیلی تاکید بر مدیریت شهری در حوزه گردشگری است، می‌افزاید: متولی و کنشگر اصلی در این حوزه باید زیرساخت‌هایی از جنس عمرانی و سخت افزاری، حساس‌سازی شهروندان و ذی‌نفعان را با اجرای پروژه‌های محرک توسعه فراهم کند تا کنشگران بخش خصوصی در ابعاد و شکل‌های مختلف وارد این حوزه شوند و طرح‌های عمرانی، فرهنگی و هنری را با توجه به ذوق، توان تخصص و علاقمندی پیش ببرند و در این حوزه بتوانند به خلق ثروت به ویژه از نظر جذب گردشگر خارجی بپردازند.

روحانی با اشاره به اینکه اصفهان در حوزه گردشگری نیازمند یک کلان روایت است، اظهار می‌کند: باید تصویر واضحی از پیشرفت و چشم‌انداز اصفهان در حوزه گردشگری در سال‌های آینده معین شود، سپس برنامه‌ها متناسب با این چشم‌انداز تعریف شود و نقش تمام کنشگران اصلی از جمله کنشگران دولتی مانند میراث فرهنگی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی، کنشگران عمومی مانند شهرداری در رأس ان. جی.اوها و کنشگران بخش خصوصی مشخص شود و لازم است تمام افراد برای شکل گرفتن تصویر جامع گردشگری در پازل گردشگری اصفهان بر اساس برنامه‌ریزی مشخصی به وظایف خود عمل کنند و با یکدیگر اتفاق نظر داشته باشند.

وی می‌گوید: اگر اجماعی در زمینه گردشگری تشکیل شود می‌توان به انجام فعالیت‌ها در راستا و تکمیل‌کننده هم دیگر امیدوار بود، زیرا این موضوع در شکل‌گیری تصویری جامع و مطلوب مؤثر است و گردشگری اصفهان را به جایگاه شایسته می‌رساند؛ در دوره ششم شورای اسلامی شهر پیشنهاد شده است که مدیریت شهری به تشکیل نهادی مانند سازمان توسعه گردشگری اقدام کند و مهم‌ترین مأموریت این سازمان تجمیع و همگرا کردن تمام ظرفیت‌های پراکنده در حوزه گردشگری باشد.

مدیر اجرایی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در گام اول، ظرفیت‌های پراکنده مدیریت شهری مورد توجه است، ادامه می‌دهد: مدیریت شهری در بخش‌های مختلف به بحث گردشگری می‌پردازد و شهرداری‌های پانزده‌گانه مناطق، ناژوان، خدمات شهری، زیباسازی، شهرسازی، روابط عمومی، روابط بین‌الملل و سازمان فرهنگی دراین حوزه فعال هستند، اگر اقدامات تمام این بخش‌ها هماهنگ و همگرای مدیریتی واحد در حوزه گردشگری باشد و وظایف هر فرد اولویت‌بندی شود، قطعاً برنامه‌های مهم و کارآمدی با همکاری دوسویه امکان‌پذیر خواهد شد، به طور یقین این سطح انرژی و هم‌افزایی می‌تواند تغییری در حوزه گردشگری اصفهان ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر با معرفی دبیر میز اقتصاد و گردشگری یک گام در راه تأسیس این سازمان برداشته شده است، اضافه می‌کند: همگرا و هم راستا کردن بخش‌های متفاوت مدیریت شهری مهم‌ترین نقش دبیر میز اقتصاد و گردشگری خواهد بود و امیدواریم با شکل‌گیری این سازمان تا دقیق‌تر و مشخص‌تر به این موضوع پرداخته شود، در بررسی تحلیلی بودجه ۱۴۰۱ شهرداری در بخش گردشگری فقدان کلان روایت و مجموعه همگرا مهم‌ترین معضل و چالش بوده است، بر اساس بررسی‌ها حدود هفت میلیارد تومان از بودجه ۸۰۰ میلیارد تومانی ۱۴۰۱ به برنامه‌های محتوایی تخصیص یافته است.

روحانی تصریح می‌کند: اگر برنامه‌های محتوایی فرهنگی-هنری و رویدادی با اقدامات انجام شده در حوزه عمرانی، ساماندهی، نورپردازی هم راستا نشود و به هم پیوند نخورند، اتفاق مهم و مؤثری در حوزه گردشگری رخ نخواهد داد، اجرای برنامه‌ها از جمله اقدامات عمرانی، ساماندهی گذرها، معابر تاریخی-فرهنگی، بهسازی معابر و نورپردازی مناسب در صورتی تأثیر مثبت داشته و باعث جذب گردشگر می‌شود که در آن رویدادی متناسب تعریف شود، زیرا اگر این رویداد به درستی تعریف نشود، در عمل این اقدام بعد از گذشت مدتی فراموش خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت اقدامات و معرفی آنها برای جذب گردشگران داخلی و خارجی، اظهار می‌کند: باید رویدادهای متفاوتی به صورت تقویمی، دوره‌ای، مستمر یا به شکل رویدادهای یگانه و جذابی تعریف شود تا برای گردشگر خارجی و داخلی جذاب باشد، به طور مثال اقدامات عمرانی، فرهنگی و هنری در میدان نقش جهان تأثیرگذاری بالایی برای گردشگران دارد و اگر این اقدامات در فضایی کنگ و بی‌روح انجام شود، اثر مثبتی برای مخاطب ندارد.

مدیر اجرایی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه می‌دهد: یکی از پیشنهادهای اصلی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان این بوده است که برنامه‌های عمرانی، پیرایش شهری، نورپردازی و رویدادهای فرهنگی و هنری به عنوان لایحه‌های متفاوت کاری در حوزه گردشگری تعریف شود، در این صورت مدارهای متفاوت در راستای یکدیگر معنا می‌یابد؛ زیرا تنها پرداختن به اقدامات عمرانی و مرمت بدون داشتن رویداد تأثیرگذار نخواهد بود و برای گردشگران نیز جذابیتی ندارد.

پیشنهاد برنامه‌های کارآمد با نظر کنشگران بخش گردشگری

وی در خصوص پیشنهاد برخی از برنامه‌ها با نظرات کنشگران بخش گردشگری، می‌گوید: در برنامه پیشنهادی، سلسله‌ای از برنامه‌ها با نظر عده‌ای از کنشگران بخش گردشگری فراهم شده است، مجموعه برنامه‌هایی تعیین شده در بودجه ۱۴۰۱ در حوزه گردشگری به سه دسته از جمله پروژه‌های نیمه‌کاره، حذف برنامه‌های غیرضروری، ارائه برنامه‌های پیشنهادی با مشارکت نهادهای ذی‌ربط تقسیم می‌شود؛ برنامه‌ها و پروژه‌های ناتمام در حوزه گردشگری باید سریع‌تر تکمیل و بهره‌برداری شود تا زمینه‌ساز تصویر ارزشمندی در اکوسیستم گردشگری و اقتصادی اصفهان باشد.

روحانی می‌افزاید: بخش دوم سلسله برنامه‌هایی است که احتمال دارد چندان ضرورتی نداشته باشند و تأثیر زیادی در حوزه گردشگری ندارند، پیشنهاد حذف این برنامه در صورت امکان ارائه شده است تا بودجه آن به برنامه‌های ذیل دسته سوم و برنامه‌های پیشنهادی تخصیص یابد، به طور مثال در حال حاضر بازسازی و احیا کاخ جهان نما یا طرح جامع میدان شهید علیخانی اولویت اصلی برای محرک توسعه در حوزه گردشگری نیست و به جای آن سلسله اقدامات دیگر از اولویت بیشتری برخوردار است که تأثیرگذاری بیشتری نیز بروی گردشگران خواهد داشت.

وی با اشاره به ارائه پیشنهاد سلسله برنامه‌هایی از سوی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان در حوزه گردشگری، تاکید می‌کند: سلسله برنامه‌های پیشنهادی ارائه شده که حاصل تدوین، تصویب و تقویم گردشگری اصفهان با مشارکت سایر نهادهای ذی‌ربط اولیه بوده است تا به اقدامات در حوزه برندیگ و بازاریابی اصفهان در شهرهای ایران و در شهرهای خارج از کشور به ویژه عمده شهرهایی که می‌تواندد برای گردشگر خارجی جذاب باشد، کمک کند.

مدیر اجرایی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص پیشنهادهای حوزه گردشگری، اظهار می‌کند: از تهاتر تابلوهای تبلیغاتی اصفهان تا برگزاری رویدادهای بین‌المللی با شهرهای خواهر خوانده، شرکت در نمایشگاه‌ها و رویدادهای بین‌اللملی و داشتن پاویون ایران در یکی از آنها از مهم‌ترین برنامه‌های ارائه شده است، تلاش بر این بوده تا در لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری در حوزه گردشگری با کمک عمده ذی‌نفعان، بحث گردشگری اصفهان مورد بررسی قرار گیرد؛ عمده محورهای مورد تاکید مرکز پژوهش‌ها در این گزارش است.

اشتراک این خبر در :