سرپرست وزارت آموزش و پرورش: واکسیناسیون کرونا برای دانش آموزان کاملا اختیاری است و هیچ شرطی برای واکسینه شدن دانش آموزان به منظور حضور در مدرسه وجود ندارد.

اشتراک این خبر در :