سید محمد کاظمی طبا، فرماندار شاهین شهر: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت همه نیروگاه های کشور با توجه به شرایط جوی ملزم به استفاده از مازوت و قطع مصرف گاز شدند. سازمان هواشناسی از روز شنبه در سراسر کشور کاهش شدید دما را پیش بینی کرده است و با توجه به بارش برف در شمال کشور مصرف گاز به ویژه در بخش
خانگی به شدت افزایش یافته است. با توجه به شرایط فعلی مصرف گاز در همه استان ها و به ویژه در بخش خانگی افزایش چشمگیری را خواهد داشت، هم اکنون روزانه بیش از ۵ میلیون مترمکعب گاز تحویل نیروگاه می شود.
مصرف مازوت در یک سوم ظرفیت نیروگاه شهید منتظری اصفهان به مدت یک ماه انجام می شود. حدود یک سوم نیروگاه شهید منتظری مازوت سوز شده است و باید توجه داشت که همه نیروگاههای کشور در مدار مازوت سوزی قرار گرفتند. از همه مردم پوزش می طلبم و تمام تلاش خ ود را با حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی برای تأمین گاز و بازگشت مصرف سوخت نیروگاه به گاز بکار بسته ایم./مهر

اشتراک این خبر در :