علی سلیمانپور، مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان: آمار مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان در پنج ماهه نخست امسال با افزایش
۴.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۸ هزار و
۸۸۰ نفر رسیده است.از کل مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان در پنج ماهه نخست امسال، ۶ هزار و ۶۶۴ نفر زن و ۱۲ هزار و ۲۱۶ نفر مرد بوده اند. آمار مراجعین نزاع در پنج ماهه نخست سال قبل ۱۸ هزار و ۵۸ نفر شامل ۶ هزار و ۳۱۰ زن و ۱۱ هزار و ۷۴۸مرد بوده است. در این مدت بعد از شهرستان اصفهان شهرستانهای فلاورجان ، نجف آباد،
خمینی شهر و کاشان بیشترین آمار مراجعین نزاع را داشته اند

اشتراک این خبر در :