به نام خدا

اطلاعیه

با توجه به اعلام و ابلاغ شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید،
آدرس bnt.ir از تاریخ ۲۷ بهمن سال جاری برای سایت شرکت عمران بهارستان غیرفعال است.

تنها آدرس سایت شرکت عمران شهر جدید بهارستان:
baharestan.ntdc.ir

بدیهی است از این تاریخ تمامی اطلاعیه ها، اخبار، مزایده ها، مناقصه ها و اطلاع رسانی های مختلف بهارستان از طریق آدرس
baharestan.ntdc.ir
خواهد بود.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید بهارستان

اشتراک این خبر در :