به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان صبح امروز تفاهم نامه ی احداث واحدهای مسکونی فیمابین شرکت عمران بهارستان، بنیاد شهید استان اصفهان و بنیاد مستضعفان و جانبازان(عمران و مسکن ایران) امضا و مبادله شد.

اشتراک این خبر در :