روزانه به صورت میانگین ۵۰ حادثه رفع خطر می شود
مهدی بقایی، معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان: در برخی از نقاط شهر از لحاظ ایمنی در وضعیت خوبی قرار نداریم، شهروندان باید آگاه باشند که ۵۰۰ نقطه از شهر در معرض
حادثه قرار دارد و پاساژها از جمله نقاطی است که بیشتر در معرض تهدید است به طوری که امکان دارد حادثه ای شبیه پلاسکو در شهر رخ دهد، این در حالی است که سازمان آتش نشانی تنها ایمنی تعداد کمی از پاساژهای شهر را بررسی
کرده است.
ابراهیم مطلبی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اصفهان: مجموعه سازمان آتش نشانی اصفهان روزانه به طور میانگین
۵۰ حادثه مختلف را عملیات و رفع خطر می کنند.

اشتراک این خبر در :