طی حکمی از طرف هیات انجمن های ورزشی استان اصفهان به ریاست حمیدرضا غزنوی، حامد مرادیان بعنوان رئیس انجمن‌های ورزشی‌ شهر بهارستان منصوب شدند.

با این انتصاب، بیست ونهمین هیات ورزشی ایجاد شد که همه آنها در راستای توسعه وپیشرفت های ورزشی بهارستان قدم های ارزشمندی برخواهند داشت

متن حکم به شهر ذیل میباشد:
نظر به تخصص و تعهد جنابعالی به موجب این ابلاغ در قالب نظام داوطلبی به عنوان رئیس هیات انجمن های ورزشی شهر بهارستان منصوب می گردید امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از دانش و تجارب ارزشمند خود هماهنگ و همگام با سایر عوامل هیات در توسعه و گسترش رشته‌های ورزشی این هیات موفق و موید باشید

اشتراک این خبر در :