رئیس اتحادیه صنف کتاب و لوازم التحریر اصفهان: به دلیل سیاست اشتباه توزیع کتاب در آموزش و پرورش، صنف لوازم التحریر طی سه سال گذشته به رکودی عمیق رفته است و تقاضا برای خرید از این صنف کاهش زیادی یافته است. متاسفانه طی شهریور امسال به دلیل این مشکلات و رکود شدید حدود ۲۵ پروانه کسب فروش کتاب و لوازم التحریر مجوز خود را در اصفهان باطل کرده اند و به نوعی دچار ورشکستگی شده اند. قیمت لوازم التحریر به خصوص دفتر بین ۲۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته گران شده است.

اشتراک این خبر در :