پژمان عقدک، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
به تعداد افرادی که با وجود تزریق دوز دوم به این بیماری مبتلا شده اند، از آنهایی که اصلا واکسن نزده بودند یا یک دوز زده بودند، بیشتر است، کسی که یک دوز یا دو دوز واکسن زده باشد فرقی با کسی که اصلا واکسن نزده ندارد. از نگاه ما سیستم ایمنی کسی که واکسن دوز اول و دوم خود را زده باشد، با کسی که واکسن نزده در یک طبقه قرار دارد؛ چراکه بدن آنها تنها
۲۵ درصد احتمال دارد که مقابل امیکرون ایمنی داشته باشد.
حتی کسی که دوز دوم را زده بیشتر از ۲۵ درصد ایمنی ندارد ولی تزریق دوز سوم ۷۵ تا ۸۰درصد به بدن مقابل امیکرون ایمنی می دهد؛ برای همین کسانی که واکسن نزده اند و آنهایی که یک دوز یا دو زده اند در یک طبقه قرار دارند و دوز سومی ها در یک طبقه دیگر. این در حالی است که تعداد افراد طبقه اول ۱۰ درصد از اعضای جامعه است و تعداد گروه دوم (شامل واکسن
نزده ها، یک دوزی یا دو دوزی ها!) بالای ۸۵درصد
بدانید که واکسن موقعی به شما کمک می کند که دوز سوم را زده باشید، البته این به معنای آن نیست که با دوز سوم اتفاقی نمی افتد؛ شما اگرهر سه دوز را بزنید ممکن است بازهم به این ویروس مبتلا شوید. واکسن فقط احتمال بستری شدن در آی سی یو و مرگ را کمتر می کند؛ به همین دلیل است که ۳۰ نفر در اصفهان باوجود دوز سوم به أمیکرون مبتلا شده بودند/راه مردم

اشتراک این خبر در :