صبح روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه دکتر انصاری مشاور وزیر کشور در حوزه مسکن از پروژه های مترو، مشارکتی و اقدام ملی مسکن و جهش ملی تولید مسکن شهر جدید بهارستان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان در این بازدید گزارشی از پیشرفت پروژه های عمرانی این شرکت به ویژه در حوزه مسکن ارائه شد و مسوولین بازدید کننده از نزدیک در جریان پیشرفت احداث این پروژه ها قرار گرفتند.

اشتراک این خبر در :