نوبت دهی واکسیناسیون به افراد ۱۵ سال به بالا رسید. از هم اکنون تمامی متولدین ۱۳۸۵ و قبل از آن در سراسر کشورو از جمله استان اصفهان می توانند از طریق سامانه salamat.gov.ir محل و زمان تزریق واکسن کرونا را انتخاب کنند

اشتراک این خبر در :