معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان اصفهان: بخش کشاورزی در استان در سالهای اخیر بین ۷۰ تا ۷۵ درصد منابع آبهای سطحی و زیر زمینی را مصرف کرده است. با فرونشست زمین در سالهای اخیر و کاهش ۳۵درصدی آبهای زیر زمینی؛ ۲۸ درصد آب کشت پاییزه و بهاره از منابع سطحی و ۷۲ درصد از منابع زیر زمینی تامین شده است. یکی از مباحث اصلی بخش کشاورزی تعریف الگوی کشت بر مبنای اقلیم، عوامل تولید، ظرفیت منطقه، مزیت اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی است که بر اساس آن انواع محصولات زراعی کشت می شود

اشتراک این خبر در :