تشکیل شورای اداری استان برای اولین بار در بهارستان…

به گزارش پایگاه خبری ندای بهار، برای اولین بار در تاریخ ایجاد شهرهای جدید استان، شورای اداری مشترک استان و شهرستان اصفهان با حضور دکتر مرتضوی استاندار اصفهان ،کلیه معاونین ایشان و مدیران کل ادارات استان و شهرستان اصفهان در شهر جدید بهارستان برگزار شد.

پیش از این جلسه دکتر سید رضا مرتضوی «استاندار اصفهان» به اتفاق هیاتَ همراه از مسیر متروی اصفهان – بهارستان و ایستگاه متروی این شهر جدید بازدید کردند و از نزدیک در جریان پیشرفت این پروژه قرار گرفتند.

مرتضوی استاندار اصفهان و هیات همراه همچنین از پروژه های نهضت ملی مسکن شهر جدید بهارستان بازدید کردند

اشتراک این خبر در :