عباس مقتدایی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی: برنامه هایی برای آموزش و پرورش و سبک کردن بار فرهنگیان و آموزگاران در تراز نظام اسلامی متناسب با سند تحول داریم تا بتوانیم از این طریق
دانش آموزان با تراز اسلامی تربیت کنیم./نماز

اشتراک این خبر در :