سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: در حال حاضر در استان اصفهان کمبودی از نظر واکسن نداریم تنها کمبودهایی از نظر واکسن برکت داریم که برای دز دوم حدود ۲۰ هزار واکسن تأمین شده است و رقم کمی است و امیدوار هستیم سهمیه واکسن برکت و آسترازنکا افزایش پیدا کند.

اشتراک این خبر در :