به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ پنجمین جلسه کمیته تحول و پیشرفت شهر جدید بهارستان با حضور اعضای این کمیته برگزار شد.

در این جلسه با توجه به اهداف و ماموریت کمیته تحول و پیشرفت که طی مکاتبات و دستورالعمل های صادره از سوی شرکت مادر تعریف و تعیین شده است و با توجه به جلسات برگزار شده در سال ۱۴۰۰ لزوم تسریع در مصوبات و اهداف مشخص شده از سوی اعضای کمیته مطرح شد.

در این جلسه همچنین مقرر شد دفتر سرمایه گذاری و مشارکت شرکت عمران گزارش کاری از فرصت های سرمایه گذاری در شهر بهارستان دا در هفته آینده آماده و گزارش دهد.

اشتراک این خبر در :