مهدی مقتدایی خوراسگانی _ دبیر سرویس اجتماعی از اصفهان: بنابر اعلام مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان: بهارستان، شاهین شهر و فولادشهر به ترتیب در صدر ثبت نامی‌های نهضت ملی مسکن استان قرار گرفتند …

علیرضا قاری‌قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان: تازه‌ترین آمار در خصوص ثبت‌نام متقاضیان مسکن در سامانه طرح نهضت ملی مسکن برای استان اصفهان حاکی از آن است که  آمار کل ثبت‌نام در تمامی شهرهای استان اصفهان به ٢۶۵ هزار و ٨٩٧ نفر رسیده است.  

قاری قرآن در ادامه اذعان کرد؛ تا کنون بیشترین ثبت‌نامی‌ها در استان در شهرهای بهارستان با ثبت نام ٩۴ هزار و ۴٢١ نفر، شاهین شهر با ثبت‌نام ٣٨ هزار و ٧٠٠ نفر و فولاد شهر با آمار ثبت نامی ٢۶ هزار و ٨٢٨ نفر گزارش شده است.  

وی در پایان اشاره کرد ؛ تامین مسکن متقاضیان در شهر مورد تقاضا و یا در نزدیک‌ترین شهر مجاور که امکان تامین زمین در آن فراهم باشد، صورت می‌پذیرد. در حال حاضر افراد متاهل و یا سرپرست خانوار و مجردین شامل نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان، مردان مجرد بالای ۲۳ سال سن، (معلولین جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور)، زنان خودسرپرست بالای ۳۵ سال سن، بیماران خاص بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند نسبت به ثبت‌نام در سامانه اقدام کنند. 

مقتدایی خوراسگانی _ دبیر سرویس اجتماعی از اصفهان:
بنابر اعلام مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان: بهارستان، شاهین شهر و فولادشهر به ترتیب در صدر ثبت نامی‌های نهضت ملی مسکن استان قرار گرفتند …

علیرضا قاری‌قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان: تازه‌ترین آمار در خصوص ثبت‌نام متقاضیان مسکن در سامانه طرح نهضت ملی مسکن برای استان اصفهان حاکی از آن است که  آمار کل ثبت‌نام در تمامی شهرهای استان اصفهان به ٢۶۵ هزار و ٨٩٧ نفر رسیده است.  

قاری قرآن در ادامه اذعان کرد؛ تا کنون بیشترین ثبت‌نامی‌ها در استان در شهرهای بهارستان با ثبت نام ٩۴ هزار و ۴٢١ نفر، شاهین شهر با ثبت‌نام ٣٨ هزار و ٧٠٠ نفر و فولاد شهر با آمار ثبت نامی ٢۶ هزار و ٨٢٨ نفر گزارش شده است.  

وی در پایان اشاره کرد ؛ تامین مسکن متقاضیان در شهر مورد تقاضا و یا در نزدیک‌ترین شهر مجاور که امکان تامین زمین در آن فراهم باشد، صورت می‌پذیرد. در حال حاضر افراد متاهل و یا سرپرست خانوار و مجردین شامل نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان، مردان مجرد بالای ۲۳ سال سن، (معلولین جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور)، زنان خودسرپرست بالای ۳۵ سال سن، بیماران خاص بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند نسبت به ثبت‌نام در سامانه اقدام کنند.  

اشتراک این خبر در :