رضا فدایی، مسوول بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه برخی مراکز با مراجعه زیاد مردم مواجه بوده و تعدادی دیگر خلوت هستند، تصریح کرد: ممکن است برخی موارد مانند تاریخ رند هفت مهر
در افزایش مراجعه مردم برای واکسن زدن موثر بوده است.

اشتراک این خبر در :