معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان: با توجه به میزان کشتار مرغ در اصفهان، هفته گذشته کشتارگاه ها اعلام کردند که مرغ از مغازه ها در حال بازگشت است و به دنبال منجمد کردن مرغ های مازاد بودند که این مجوز نیز در استان صادر شد. ا میانگین کشتار مرغ استان در چند روز گذشته بیش از ۶۵۰ تن بوده که رقم قابل قبولی بوده است. با توجه به این میزان کشتار، هفته گذشته کشتارگاه ها اعلام کردند که مرغ از مغازه ها در حال بازگشت است و به دنبال منجمد کردن مرغ های مازاد بودند که این مجوز نیز در استان صادر شد

اشتراک این خبر در :