مهدی مقتدائی خوراسگانی _ دبیر سرویس اجتماعی، به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ندای بهار بهارستان بنقل از پایگاه خبر وزارت راه و شهرسازی :

طی یکی دو روز گذشته اخباری مبنی بر افزایش میزان تسهیلات ریالی دولت در خصوص طرح “نهضت ملی مسکن” به مبلغ (پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال) معادل با مبلغ (۵۵۰ میلیون تومان) مطرح شده بود که با تصویب این میزان تسهیلات، قطعاً شاهد رونق یکباره در موضوع کلی این طرح درحال اجرا و درواقع شاهد تسریع در عملیات اجرایی کلیه‌ی پروژه های نهضت ملی مسکن درحال اجرای سطح کشور خواهیم بود.با عنایت به اینکه بسیاری از سازندگان، پیش از این اعلام کرده که برای تسریع در روند ساخت اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن باید منابع مالی تزریق شود؛ بنابراین برای بهبود در اجرای این طرح باید با آزاد سازی اراضی متعلق به دستگاه های دولتی و انحصار زدایی در این بخش بتوانیم شاهد تحقق شعار دولت سیزدهم و اجرایی شدن حدود: «یک میلیون واحد مسکونی در سال» باشیم و از سوی دیگر نیز با توجه به آنکه بسیاری از اراضی در کشور همچنان دست دستگاه های دولتی هستند بنابراین می توان با آزاد سازی آنها و در اختیار قرار دادن این اراضی به متقاضیان بتوانیم شاهد توسعه افقی شهرها در کشور باشیمگفتنی است پیش از این هم مهرداد بذرپاش وزیر راه وشهرسازی اعلام کرده بود که آزاد سازی اراضی را از دستگاه های دولتی با جدیت بیشتری دنبال خواهیم کرد و در حال حاضر یکی از اهداف ما توسعه افقی شهرها و اجرایی شدن طرح ویلایی سازی در کشور هست.حال با توجه به تصویب این میزان تسهیلات باید منتظر باشیم و ببینم آیا این تسهیلات به سازندگان اختصاص خواهد یافت بنابراین باید دولت پیگیر پرداخت این تسیهلات به سازندگان مسکن باشد.

اشتراک این خبر در :