معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان اصفهان: به پلیس امنیت اقتصادی استان مأموریت داده شده تا از تاریخ بیستم مهرماه با حضور نمایندگان ادارات تعزیرات، صمت، استاندارد و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان نسبت به بازرسی از واحدهای عرضه اقدام و در صورت کشف روغن های غیر مجاز و تقلبی نسبت به توقیف و تشکیل پرونده علیه متخلفان اقدام شود. براساس بررسی های کارشناسی صورت گرفته، وجود روغن های موتور برخی برندهای خارجی علیرغم عدم ثبت سفارش و عدم واردات آن طی چند سال گذشته به کشور، حکایت از قاچاق و عرضه گسترده روغنهای تقلبی در سطح استان دارد و هرساله به خاطر استفاده از این روغن ها در وسایل نقلیه میلیاردها تومان خسارت و هزینه به مردم تحمیل می شود. افرادی که مبادرت به فعالیت در این زمینه می کنند و با توجه به اطلاع رسانی های انجام شده با علم و اطلاع روغنهای تقلبی را به فروش می رسانند از لحاظ حقوقی و کیفری نیز نسبت به مصرف کنندگان مسؤولیت داشته و عمل ایشان از مصادیق کلاهبرداری خواهد بود.

اشتراک این خبر در :