.
🔷علیرضا زاکانی، شهردار تهران در خصوص اجرای قانون بکارگیری مجری ذی صلاح به خبرنگار صما، گفت: اخیرا وزارت راه وشهرسازی نامه ای به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری ارائه داده که براستفاده از مجری ذی صلاح و الزامی شدن استفاده از مجری ذی صلاح در ساخت و سازها و درج آن در پروانه ساختمانی تاکید شده است.
.
🔷وی ادامه داد: تمامی این امور نظیر استفاده از مجری ذی صلاح در ساخت وسازها و بحث های مهم دیگر نظیر احیا و نوسازی بافت فرسوده قرار است در یک بسته تفاهمی با وزارت راه و شهرسازی اجرایی شود.

اشتراک این خبر در :