عباس مقتدایی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی:
امروز در کشور تفکر و مدیریت انقلابی حاکم شده و همه کسانی که غرب باور و نفوذ کرده بودند اکنون جایی برای حضور در عرصه مدیریتی ندارند.اگر شهیدان توسط دشمنان ما به خاک و خون کشیده نشده بودند باید در جایگاه مدیریتی قرار می گرفتند اما به لطف الهی انقلاب زنده است و با درایت رهبری بیدار و هوشیار توانسته ایم کشتی انقلاب را مدیریت و از همه طوفان ها به خوبی عبورکنیم. انقلاب با وجود تلاش کسانی که می خواستند به دست نااهلان و نامحرمان بیفتدحفظ شد و اکنون از پیچ های خطرناک عبور کرده ایم/ایرنا

اشتراک این خبر در :