عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: ممنوعیت و توقف هرگونه بارگذاری جدید بر روی حوضه آبریز زاینده رود، اولویت اصلی و اولین شرط برای احیای دائمی این رودخانه است.

حمیدرضا صفوی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در سال‌های گذشته بارگذاری‌های متعدد در حوضه آبریز زاینده رود سبب خشکی‌های پی در پی و طولانی مدت این رودخانه شده است لذا باید در گام نخست اینگونه برداشت‌های بی رویه و بی حساب و کتاب را متوقف کرد.

وی ادامه داد:  ۶ میلیارد متر مکعب تعهد انباشت شده‌ خروج آب از حوضه زاینده رود در ۲ دهه اخیر وجود دارد اما تاکنون برای آن فکری نشده است و روز به روز بر مقدار خروج آب از حوضه اضافه می‌شود.

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: خروج آب  از این حوضه آبریز در سال‌های متوالی باعث پدیده های مخرب متعدد مانند فرونشست زمین شده است که هر روز به میزان آن افزوده می‌شود.

صفوی خاطرنشان کرد: نبود نگاه یکپارچه به منابع آبی وضعیتی مانند حوضه آبریز زاینده رود را پدید می‌آورد به این معنا که باید به آب های سطحی و زیرسطحی به‌صورت یکپارچه توجه کرد.

وی با تاکید بر اینکه مردم باید برای سایر گونه های جانوری و گیاهی حق زندگی قائل شوند اظهارداشت: اینکه فقط به موارد انسانی حوضه آبریز توجه شود و به سایر مقوله‌های زیست محیطی مانند حق حیات رودخانه و یا سایر موجودات و زیستمندان توجه نشود نتیجه ای جز  بحران نخواهد داشت. 

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: در سال های گذشته هر کجا در آب‌های سطحی ناشی از سو مدیریت با کمبود مواجه شدیم سراغ آب‌های زیرزمینی رفتیم و آن را به عنوان سوپاپ اطمینان مورد استفاده قرار دادیم که آن هم آسیبی برای این منطقه خواهد بود.

زاینده‌رود که به طول افزون بر ۴۵۰ کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران به شمار می‌رود، در سال‌های گذشته به‌ کرات خشک بوده است.

اشتراک این خبر در :