عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: اگر جریان زاینده‌رود بعد از مدت ۱۰ روز بسته شود، کشت کشاورزان شرق اصفهان آسیب زیادی خواهد دید و ممکن است به نتیجه نرسد.

حسین وحیدا در گفت‌وگو با ایسنا درباره خواسته کشاورزان برای تداوم جریان زاینده‌رود، اظهار کرد: طبق برنامه قبلی و تایید استانداری قرار بود آب زاینده‌رود به مدت ده روز برای نوبت دوم کشت تحویل کشاورزان شرق اصفهان شود، اما کشاورزان خواستار تداوم جریان زاینده‌رود هستند.

وی با بیان اینکه آب حداقل تا نیمه خردادماه باید جریان داشته باشد، توضیح داد: کشت گندم تا پایان کشت و حداکثر تا ۲۰ خردادماه نیازمند آب است.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: در حال رایزنی برای تداوم جریان زاینده‌رود برای کشت هستیم و در این راستا چند جلسه برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۰ درصد اراضی شرق اصفهان زیر کشت غله و گلرنگ رفته‌اند، گفت: اگر جریان آب زاینده‌رود بعد از مدت ۱۰ روز بسته شود، کشت کشاورزان آسیب زیادی خواهد دید و ممکن است به نتیجه نرسد.

وحیدا افزود: متأسفانه هوا به یک باره گرم شد که این شرایط موجب شده که کشاورزان خواستار جریان آب برای کشت خود باشند.

وی افزود: در حالیکه آب زاینده‌رود پنجم فروردین باز شد، عملاً روز هشتم تا نهم فروردین‌ماه دریچه‌های آبیاری کشاورزان باز شد، بنابراین باید با مدیریت حتی اندک جریان آب زاینده‌رود برای کشت کشاورزان جاری باشد.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان با بیان اینکه با توجه به ذخیره فعلی سد زاینده‌رود امکان تداوم جریان آب وجود دارد، افزود: ۷۴.۵ درصد ورودی سد زاینده‌رود متعلق به حقابه داران است.

اشتراک این خبر در :