سرهنگ محمدرضا محمدی، رئیس پلیس راهور استان اصفهان:
افرادی که مجوزهای تردد در زمان محدودیت های کرونایی یاحکم مأموریت داشتند، کادر سلامت، خبرنگاران و خودروهای عمومی، افرادی که احکام قضائی داشتند و باید به دادگاه مراجعه می کردند، فردی که نوبت عمل جراحی داشته همچنین افرادی که محل کار و سکونتشان در شهرهای ممنوعه قرار داشت و مجبور بودند در جاده هایی که محدودیت داشتند، تردد
کنند، شامل بخشودگی جرایم می شوند.
این افراد می توانند به دفاتر پلیس ۱۰+/ هیئت های رسیدگی ماده ۵ و مراکز راهنمایی و رانندگی در شهرها مراجعه کنند و با ارائه مدارک، درخواست
بخشودگی جرایم کرونایی را داشته باشند.
وی در ادامه به بخشودگی دو برابری جرایم رانندگی تا پایان دی اشاره و تأکید کرد: افراد برای تسویه جریمه خود با رقم اصلی تنها تا پایان همین ماه
فرصت دارند.

اشتراک این خبر در :