رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان سرهنگ محمدی : با اصلاح مدارهای موجود؛ و کاهش مصرف برق چراغ های کنترلی تقاطع ها تا هفت برابر ا با این فن آوری در صورت حمایت و اجرا از سوی مسئولین شهری، در زمان قطعی برق، چراغ های کنترلی و راهنمای تقاطع ها روشن و ساعتها به عملکرد خود ادامه خواهند داد.

اشتراک این خبر در :