مرتضی آقاتهرانی: قرار است یکشنبه هفته آینده (۱۹ مهرماه) کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و پیام رسان ها اولین جلسه خود را برگزار کند، ضمن اینکه در همین نشست هیأت رئیسه این کمیسیون مشخص شده و نواب رئیس و سخنگو انتخاب خواهند شد. فیلتر کردن فضای مجازی و پیام رسان های اجتماعی دروغی است که عده ای با مطرح شدن طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و پیام رسان ها آن را مطرح کردند.

اشتراک این خبر در :