احداث ورودی شمالی شهر بهارستان (تقاطع فرهنگ و بلوار هدایت) توسط شرکت عمران این شهر

طرح احداث ورودی بلوار هدایت (جاده قلعه شور) به خیابان فرهنگ توسط شرکت عمران بهارستان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان با اجرای این طرح ورودی شمالی شهر بهارستان از بلوار هدایت به خیابان فرهنگ ساماندهی شد.
این طرح دارای ۲۵۰ متر طول و ۹ متر عرض می باشد.
شرکت عمران برای انجام این طرح ۴۰۰ متر مکعب خاکبرداری، ۴۵۰ متر جدول کاری و ۱۰۰۰ متر آسفالت انجام داده است.

امید است با اجرای این طرح ورود وسایل نقلیه از یکی از پر تردد ترین مسیرهای ورودی شهر با سهولت بهتری انجام شود و باعث رضایت خاطر همشهریان عزیز بهارستانی باشد.

اشتراک این خبر در :