محمد نور صالحی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان: و با توجه به رقم های سنگینی که برای احداث مترو باید هزینه شود، استفاده از توان بخش خصوصی در این زمینه بررسی می شود
و به نظر می رسد این کار به تکمیل سریع تر طرح کمک کند.
دریافت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تکمیل خط دوم قطار شهری و خرید چهار واگن برای خط یک در شورا به
تصویب رسیده است./باشگاه خبرنگاران

اشتراک این خبر در :