بزار بارون بیاره کاری از ساخته های سهیل سام موزیسین و آهنگساز ، شعری از مسلم سهرابی و با صدای مسلم سهرابی تقدیم بشما
اهنگ بزار بارون بیاره از خواننده جوان و خوش صدای شهرمان بهارستان اصفهان