ابراهیم هنرمند، کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اصفهان:
به انتظار داریم دمای هوا در استان در مهر ماه تا ۲ درجه سانتیگراد فراتر از نرمال باشد اما در مجموع رو به کاهش خواهد بود.
تا پایان مهر ادامه دارد، اما به دلیل نبود ابر و تابش در طول روز دما به صفر درجه و یا کمتر نمی رسد و دمای هوا همچنان بالا است.

اشتراک این خبر در :