محمدرضا جان نثاری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان: دولت سیزدهم حرف غلطی که با آخرت مردم کاری نداریم و تنها دنیای آنان را تأمین می کنیم را تکرار نمی کند چون دنیا و آخرت مردم برای ما
مهم است، دنیای بدون آخرت پوچ است./فارس

اشتراک این خبر در :