سید رضا مرتضوی درچه از سوی هیات دولت به عنوان استاندار اصفهان معرفی شد، وی ۴۶ ساله و متولد اصفهان است، مرتضوی جوانترین استاندار استان اصفهان در دو دهه گذشته می باشد.
سید رضا مرتضوی داری مدرک دکترای مواد از دانشگاه صنعتی اصفهان و سوابقی همچون استاد و عضویت هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، مشاور استاندار اصفهان، عضویت در قرارگاه پیشرفت و آبادانی کشور، قائم مقامی مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان اصفهان و فرمانداری شهرضا، مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان اصفهان را در کارنامه اجرایی و مدیریتی خود دارد

اشتراک این خبر در :