مجمع انتخاباتی هیأت ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای استان اصفهان برگزار و جلال زهرایی به عنوان رئیس این هیأت انتخاب شد.

اشتراک این خبر در :