رئیس مجلس ملی سوئیس در دیدار با استاندار اصفهان: مذاکرات با مقامات ایرانی خوب، مثبت و مطلوب بوده است و امیدواریم که مسیر ارتباط بین ۲ کشور ایران و سوئیس
خیلی روشن تر از قبل شود. ملاقات خوبی با مقامات ایرانی داشتیم که می تواند زمینه ساز توسعه روابط بین ۲ ملت باشد.

اشتراک این خبر در :