به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، روز دوشنبه مورخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ جلسه ای تحت عنوان؛ بررسی و تایید طرح معماری « بیمارستان بهارستان » با حضور مشاور مدیرعامل شرکت عمران، مشاور طراح و کارشناساناین شرکت برگزار شد. گفتنی است؛ این بیمارستان در زمینیبه وسعت ۴۰۰۰۰ متر مربع و با زیر بنای ۲۶۰۰۰ متر مربع ، با اعتباری بالغ بر۹۰۰ میلیارد تومان ، بزودی احداث و تجهیز میگردد…لازم به ذکر است؛ پس از حضور رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،در شرکت عمران بهارستان و مذاکره مهندس احمدی مدیرعامل شرکت عمرانبا ایشان، توافقنامه ی احداث بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی شهر جدید بهارستان۳ ماه پیش به امضا رسیده بود.

اشتراک این خبر در :