مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی اصفهان: تنها راه جلوگیری از فرونشست در اصفهان را جریان دائمی زاینده رود است و اگر برای احیای زاینده رود زودتر فکری نکنیم، ممکن است در آینده ای نزدیک به یک باره خانه هایمان در زمین فرو برود.
از سال ۱۳۷۹ که جریان دائمی زاینده رود قطع شد و اجازه حفر بی رویه چاه ها را برای کشاورزی دادند، این بلا بر سر آبخوان زاینده رود آمد. ترک های موجود در پل مارنان، پل خواجو و سی و سه پل نشانه نشست نامتقارن در این منطقه است، بخش شمالی سازه ها بیشتر از بخش جنوبی سازه ها، در حال نوعی فرونشست نامتقارن است، اگر کل سازه به یک اندازه نشست می کرد، امروز هیچ ترکی دیده نمی شد و تنها بنا پایین می رفت.

اشتراک این خبر در :