با وجودی که روز گذشته در برخی اخبار، زمان بازگشایی زاینده‌رود، هفتم فروردین‌ماه اعلام شد، اما معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری اصفهان گفت هنوز زمان دقیق بازگشایی سد زاینده‌رود مشخص نیست.

مهران زینلیان در گفت‌وگو با ایسنا درباره تایید زمان بازگشایی سد زاینده‌رود برای نوبت دوم کشت کشاورزان شرق اصفهان، اظهار کرد: هنوز تاریخ دقیق بازگشایی زاینده‌رود مشخص نیست.

وی افزود: قرار است جلسات در این باره ادامه یابد، اما امیدواریم هفته دوم فروردین‌ماه آب جاری شود، اما تاریخ دقیق مشخص نیست.

معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری اصفهان تاکید کرد: در جلسه دیروز به جمع‌بندی قطعی و نهایی برای تاریخ بازگشایی زاینده‌رود نرسیدیم و این زمان هنوز به تاییدیه نهایی استانداری نرسیده است.

این در حالی است که عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان درباره زمان دقیق بازگشایی زاینده‌رود برای نوبت دوم کشت کشلورزان شرق اصفهان، به ایسنا، گفت: روز گذشته در جلسه مشترک صنوف کشاورزی شرق و غرب، آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی، قرار شد هفتم فروردین ۱۴۰۱ سد زاینده‌رود بازگشایی شود.

حسین وحیدا، اگرچه اعلام کرد که قرار است این تصمیم به تاییدیه استانداری اصفهان برسد، توضیح داد: آب زاینده‌رود از هفتم فروردین ماه تنها به مدت ۱۰ روز جاری خواهد بود و شاید بعد از آن آب برای غرب اصفهان جاری باشد و یا نباشد.

وی درباره حجم آب رهاسازی شده برای این دوره، اظهار کرد: تقریباً مشابه دوره گذشته معادل ۴۶ میلیون مترمکعب آب برای کشاورزان شرق اصفهان رهاسازی خواهد شد.

اشتراک این خبر در :