معاون آبفای وزارت نیرو: سال آبی درحالی به پایان رسید که بارش ها نسبت به متوسط دوره بلندمدت ۵۲ ساله با کاهش ۳۷ درصدی همراه بود. این سال آبی را میتوان یکی از خشکسالترین سال های نیم قرن اخیر نامگذاری کرد. با کاهش ۳۷ درصدی بارش ها، آب در مخازن ۱۹۹ سد به حداقل رسیده و نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. اگر نبود سیل و بارندگی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ موجودی مخازن سدها بسیار کمتر از این میبود. سازمان هواشناسی پاییز امسال را نیز خشک و زمستان را طبیعی و زیرطبیعی پیش بینی کرده است.

اشتراک این خبر در :