سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان: سرانه آموزشی در شهر اصفهان به ازای هر دانش آموز پنج متر مربع است در حالی که استاندارد سرانه در سطح کشور ۷.۶۷ است، سرانه آموزشی شهر اصفهان
۲.۶۷ درصد از سرانه کشور پایین تر است.

اشتراک این خبر در :