بقلم [محسن توکلی] خبرنگار و فعال رسانه در بهارستان-اصفهان

واژه فرنگی «سوت‌زن» برای توصیف کسانی بکار میرود که برای اولین‌بار پرده از ماجرایی برمی‌دارند و از اسمش هم هویداست که ماجرا اغلب ماجرایی است که در پسش فساد ، تخلف و رانت قابل توجهی جا خوش کرده..!

مبارزه و اقدام علیه فساد و رانت معمولا از این سوت‌ زدن‌ها شروع میشود و به رسوایی‌ها یا افشاگری‌های نسبتاً بزرگ ختم میشود. تخلفات اغلب سیاسی و اقتصادی است که قالباً در ساختار مدیریت شهری رقم میخورد…

ازآنجایی که شهر بهارستان، دارای بافتی جدید، تازه تأسیس، شهری اقماری و در راستای کنترل سرریز جمعیت کلانشهر اصفهان برنامه ریزی شده ، که به تبع آن نیز بستری مناسب جهت پذیرش مهاجر از دیگر استان‌های کشور را فراهم آورده است.
ویژگی های منحصر بفرد بهارستان؛ این شهر را بمراتب از دیگر شهرها متفاوت کرده ، پتانسیلی بالا و ظرفیتی نامحدود جهت ایده پردازی های نو، طراحی های جسورانه، پیاده سازی و البته نتیجه بخش بودن حداکثری آنهارا درپی خواهد داشت ، بهارستان برغم داشتن تمام این حسنات بواسطه ویژگی هایی که داراست و ازآنها نام برده شد؛
میتواند به ظرفیت بسیار مناسبی بدل گردد تا فضایی امن و مناسبی را برای مفسدین فراهم سازد که هیچ هراسی از ایجاد تخلفات خُرد و کلان در دستگاه مدیریتی خود نداشته باشند!!

بهارستان بیش از اینکه به توسعه نیازمند باشد، به :
اصالت بخشی ، هویت سازی و ایجاد یک ارق نسبی به شهر برای شهروندانش و مهمتراز همه تلاش مستمر شود که شهر از وضعیت خوابگاهی بیرون آمده و بسمت پویایی حرکت نماید…

اشتراک این خبر در :