مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو: از این پس انسولین قلمی فقط به بیماران دیابتی که اطلاعات آن ها در سامانه ثبت شده باشد عرضه می شود. بیماران دیابتی که در این چند ماه برای ثبت نام اقدام نکرده اند، طی چند ساعت مراجعه به نزدیکترین مرکز بهداشتی اطلاعات خود را ثبت کنند.

اشتراک این خبر در :