مسعود خاتمی، نماینده گلپایگان و خوانسار (اصفهان) در مجلس:
قیمت کالاها همچنان در حال افزایش است و برخی افزایش قیمت ها توجیه ندارد و این افزایش به نرخ دلار مربوط نمی شود، بلکه
مربوط به عدم نظارت ها است. شعار دادیم و به مردم گفتیم که شما ولی نعمت هستید، اما در دل
خود انگار ما ارباب هستیم و مردم رعیت./عصر ایران

اشتراک این خبر در :